JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Wszystkie kolory świata akcja UNICEF w naszej szkole - styczeń 2017

 

W ramach przynależności do KLUBU SZKÓŁ UNICEF Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku w bieżącym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki przygotowywali wraz z rodzicami specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśnikom z ubogich części świata. „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” to globalna akcja UNICEF, która już po raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach, a pierwszy raz w szkole w Domecku. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. Dochód ze sprzedaży laleczek przeznaczany jest na ten cel. Dodatkowo, laleczki wykonane przez dzieci wezmą udział w facebookowym konkursie na najpiękniejszą laleczkę, wygarną w konkursie jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. W ramach akcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W czwartek 5.01. 2017r.  obyła się w szkole specjalna lekcja poświecona Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra- choroby, którym potrafimy zapobiegać. Poprzez udział Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w akcji UNICEF, chcemy uświadomić dzieciom, że pomaganie może być przyjemne i że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. „Wszystkie Kolory Świata” są częścią ogólnopolskiej kampanii UNICEF „Uratuj dziecko w Afryce”. Więcej informacji: www.unicef.pl/afryka