Kadra Pedagogiczna

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

 z Oddziałem Przedszkolnym

 w Domecku

 rok szkolny 2016/2017


Dyrektor Szkoły mgr Henryk Hajzyk 

 

Oddział przedszkolny

1. Małgorzata Trabuć 

2. Katarzyna WojtuśSzkoła  

1. Beata Kmieć – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, (wychowawca klasy I)

2. Iwona Hahnewald  – edukacja wczesnoszkolna, (wychowawca klasy II)

3. Teresa Balicka – Woźny – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, (wychowawca klasy III)

4. Andrzej Kłoś – historia 

5. Magdalena Koszyk – język angielski, terapia logopedyczna, (wychowawca klasy IV)  

6. Elżbieta Spychała – matematyka, religia 

7. Marta Szczubiał - Ryczek -  język polski, (wychowawca klasy V)

8. Manuela Zyla - plastyka, technika, wychowanie fizyczne, (wychowawca klasy VI) 

9. Wioletta Hoffman - Klama – język niemiecki

10. Magdalena Łęgowska – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

11. Henryk Hajzyk – muzyka, SKS

12. Beata Białas – pedagog szkolny