Rada Rodziców

 
 
Konto Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku 

Bank Spółdzielczy ''Bank Rolników'' w Opolu 33889800039001002626390001