Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

przewodnicząca - Aleksandra Czech

skarbnik - Sylwia Urzędowska

sekretarz - Ilona Gonsior

   

Składki na rok szkolny 2017/2018 wynoszą odpowiednio:  

pierwsze dziecko w szkole  40 zl

drugie dziecko                  35 zl

trzecie dziecko                 25 zł

 

Wpłaty można dokonywać u trójek klasowych lub przelewem na konto.

  
Konto Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku 
Bank Spółdzielczy ''Bank Rolników'' w Opolu 33889800039001002626390001