„Woda – najważniejsza substancja w naszym życiu” – zajęcia dodatkowe z przyrody dla uczniów z klas 4 i 5

 

W ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” współfinansowanego z funduszy europejskich uczniowie z klas 4 i 5 uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z przyrody prowadzonych metodą eksperymentu pt. „Woda – najważniejsza substancja w naszym życiu. Poznajemy właściwości wody i zjawiska w niej zachodzące.”.

Celem zajęć było:

-        budzenie zainteresowań naukowych

-        zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej

-        rozwijanie twórczej działalności

-        podnoszenie poziomu i zwiększanie zakresu wiedzy

-        rozwijanie zainteresowań uczniów

-        zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania otaczającego świata w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.

 

Odbyło się 8 spotkań, podczas których uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania:

Czy woda może sprawić, że rzeczy staną się niewidzialne?

Czy można zmieszać ze sobą olej i wodę?

Dlaczego nie wszystkie przedmioty toną w wodzie?

Czy woda sprawia, że wszystkie materiały rdzewieją?

Czy można zaobserwować powietrze w wodzie?

Czy można zniszczyć kroplę wody szpilką?

Czy do prania naprawdę potrzebny jest środek piorący?

Jak działa oczyszczalnia wody?

 

W trakcie zajęć uczniowie planowali kolejne etapy eksperymentów, przeprowadzali eksperymenty, obserwowali, analizowali efekty, wyciągali wnioski wynikające z przeprowadzonych eksperymentów i wyjaśniali zaobserwowane zjawiska.

Dzięki zajęciom uczniowie: 

-        przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia

-        poznali właściwości wody i zachodzące w niej zjawiska

-        rozwiązywali problemy w sposób twórczy

-        obserwowali zachodzące zjawiska

-        interpretowali wyniki doświadczeń, formułowali swoje spostrzeżenia i wyciągali wnioski

-        posługiwali się sprzętem wykorzystywanym do przeprowadzania eksperymentów w sposób prawidłowy i bezpieczny

-        posługiwali się odpowiednią terminologią naukową

-        pogłębiali swoją wiedzę o otaczającym świecie i zachodzących w nim zjawiskach

-        zapamiętywali nowe wiadomości poprzez działanie i przeżywanie

-        rozwijali zainteresowanie otaczającym światem

-        współdziałali w zespole, skutecznie się komunikowali.

 

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.