previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Świetlica Szkolna

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia komputerowe

               

 

Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 7.45

oraz od godz. 12.30 do godz 16.30

 

Nauczycielem - opiekunem świetlicy jest pani:

Anna Szczoczarz