previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Ważne terminy w roku szkolnym 2020/2021

 

 

L.p.

 

 

Data

1.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII

24.09.2020r.

(czwartek)

2.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

19.11.2020r.

(czwartek)

4.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas.

17.12.2020r.

 

 

Wystawienie przez wychowawcę przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania i poinformowanie o niej rodziców

7.01.2021r.

 

6.

Ustalenie ocen śródrocznych

11.01.2021r.

 

7.

Rada klasyfikacyjna

13.01.2021r.

 

8.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII podsumowujące I semestr nauki

14.01.2021r.

(czwartek)

9.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

18.03.2021r.

(czwartek)

10.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas. 

21.05.2021r.

11.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

20.05.2021r.

(czwartek)

13.

Ustalenie przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i powiadomienie o nich rodziców w e–dzienniku

11.06.2021r.

14.

Ustalenie przez wychowawcę przewidywanej rocznej oceny z zachowania i powiadomienie o niej rodziców w e–dzienniku

11.06.2021r.

15.

Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

16.06.2021r.

 

16.

Rada klasyfikacyjna

18.06.2021r.