previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

 

Ósmoklasisto – wkrótce egzamin

 

 

Wójt Gminy Komprachcice przypomina o faktach dotyczących koronawirusa.

 

 

Informacja o kształceniu na odległość

 

Szanowni Państwo,

do 10 kwietnia szkoły postaną zamknięte. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN nauka w naszej szkole będzie odbywać się od 25 marca z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość to wszelkie formy organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego (uczenie się, nauczanie, sprawdzanie wiedzy i umiejętności) niewymagające bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, w których wykorzystuje się technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

Wychowawcy klas I-III szkoły podstawowej poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Prosimy korzystać z porad i propozycji nauczycieli, kontaktować się z nimi, a także wykorzystywać ten czas na usamodzielnianie dziecka w nauce i codziennych czynnościach w domu.

W klasach IV-VIII od środy będziemy uczyć się według nowego planu lekcji, który wychowawcy prześlą Państwu na dziennik elektroniczny. Zgodnie z planem lekcji każdego dnia zostaną wysłane materiały z poszczególnych przedmiotów. Zachęcamy do kontaktu poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną, w przypadku, gdy zadania są niezrozumiałe lub temat wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

Chcemy wspomóc naszych uczniów w pracy własnej, uczeniu się na odległość oraz w przygotowaniu do egzaminów, dlatego też kontynuujemy elementy kształcenia on-line. Materiały dydaktyczne dla uczniów klas IV-VIII będą udostępniane przez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną e-mail. Każdorazowo w wysłanej wiadomości będzie informacja czy dane zadanie należy odesłać do nauczyciela, czy zostanie ono ocenione, a także wskazany termin wykonania zadania.

My, nauczyciele, jak również Państwo, staramy się odnaleźć w tej nowej sytuacji nauczania na odległość. Proszę, byście Państwo informowali wychowawców o trudnościach, które się pojawiają. Będziemy na bieżąco starali się, jeśli tylko będzie taka możliwość, udoskonalać naszą pracę z uczniami. W tych dniach wszystkim jest potrzebna wzajemna życzliwość. Należy pamiętać, że nauczanie to nie wyścig, nam też zależy, żeby przyjęta przez nas forma była jak najbardziej skuteczna. Staramy się, reagować na uwagi, usprawniać proces nauczania.

Zależy nam na tym aby Państwo zobowiązali swoje dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu, codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku i skutecznie zachęcali do nauki w domu.

Bardzo prosimy uczniów o odpowiedzialne zachowanie, śledzenie informacji w e-dzienniku, stały kontakt z nauczycielami i efektywne spędzanie czasu w e-szkole.
Liczymy na życzliwość i wyrozumiałość w tych trudnych dla edukacji chwilach i wierzymy, że dzięki wzajemnemu wsparciu nauka Państwa dzieci, a naszych uczniów będzie efektywna.


Życzę zdrowia, spokoju i optymizmu.

Dyrektor Szkoły,
Henryk Hajzyk