previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/ 2020 będzie miała inny niż dotychczas charakter.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi organu prowadzącego czyli Wójta Gminy Komprachcice, oficjalne spotkania, tradycyjne apele oraz uroczystości nie będą mogły być zorganizowane, ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia
się w dużych zbiorowiskach ludzkich.

W ostatnim dniu roku szkolnego tj. 26 czerwca, będzie możliwość odbioru świadectwa i krótkiego spotkania z wychowawcą klasy dla poszczególnych grup uczniów według następującego harmonogramu:

klasa VII i VIII - godz. 9.00

klasa I i II - godz.10.00

klasa III i IV - godz.11.00

klasa V i VI - godz.12.00

Spotkania te będą odbywać się w budynku 'starej szkoły' w dwóch oddzielnych pomieszczeniach na parterze.

Gdyby jednak odbiór świadectwa w wyznaczonym dniu i godzinie nie był możliwy świadectwa będą oczekiwały na swoich właścicieli w sekretariacie szkoły. Proszę o poinformowanie wychowawców klas w przypadku gdy Państwa dziecko odbierze świadectwo w innym terminie niż zakończenie roku szkolnego.

Podczas odbierania świadectwa proszę o przestrzeganie rygorów sanitarnych: odstępy między uczniami, noszenie maseczki. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.


Dziękując za owocną współpracę podczas zdalnego nauczania życzę Państwu oraz dzieciom miłych, spokojnych i bezpiecznych wakacji oraz jak najszybszego powrotu do normalności.

Z poważaniem dyr. Henryk Hajzyk

 

Niespodzianka dla rodziców - maj 2020

 

Drodzy Rodzice w imieniu uczniów i przedszkolaków ze szkoły i przedszkola w Domecku
serdecznie zapraszamy do wysłuchania Opolskiego Koncertu Życzeń w Radio Opole
(częstotliwość 103,2 FM) w najbliższą niedzielę tj. 31.05.2020r. od godziny 12.00 do 13.00
Życzymy miłego odbioru.
Przedszkolaki, Uczniowie i Grono Pedagogiczne.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

W zajęciach w formie konsultacji mogą uczestniczyć uczniowie, których rodzice / prawni opiekunowie wypełnią i podpiszą poniższe oświadczenie będące jednocześnie deklaracją udziału dziecka w konsultacjach.

Oświadczenie o udziale w konsultacjach.pdf - POBIERZ

Oświadczenie o udziale w konsultacjach.doc - POBIERZ

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 :

1) Przy organizacji konsultacji uwzględnia się zalecenia GIS, MZ, MEN

2) Konsultacje z nauczycielami przedmiotów będą odbywały się w pomieszczeniach na parterze budynku "Starej Szkoły" w Domecku. Ze względu na trwający remont w szkole prosimy aby dzieci nie wchodziły do budynku szkoły, lecz kierowały się bezpośrednio do pomieszczeń w "starej szkole".

3) Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

4)  Prosimy aby na konsultacje uczniowie zabierali do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów (ewentualnie innych ważnych wskazanych przez nauczyciela rzeczy- prac lub zadań). Ze względów bezpieczeństwa w szkole uczeń nie będzie mógł pożyczać przyborów/ książek od innych uczniów.

5) W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystać powinni z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

6) Przed wejściem do szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce. W szkole dostępne będą konieczne do tego środki.

7) W szkole uczniowie zobowiązani są zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

8) Na terenie szkoły należy zachowywać zalecane odległości, nie częstować się kanapkami, słodyczami itp.

9) Uczeń powinien pamiętać o podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zachowywanie dystansu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10) Konsultacje trwają od 1 czerwca do odwołania. W czasie trwającego w szkole egzaminu ósmoklasisty ( w dniach 16-18 czerwca) konsultacje nie będą się odbywały.

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

 

  • Publiczna Szkoła Podstwowa w Domecku ul. Opolska 52
  • 077 4646-176
  • pspdomecko@o2.pl
  • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu oraz dopasowania wyglądu i treści strony do potrzeb internautow. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomLead